spot_img

Poistenie záhradného domčeka či altánku vám prinesie pokoj aj počas letných búrok


Najviac škôd na majetku Slovákov vzniká štatisticky v júni. Spôsobujú ich časté živelné pohromy, ako sú búrky, krupobitie či víchrice, ktoré už nie sú na našom území ničím výnimočným.

Väčšina z nás sa proti škodám na majetku chráni neživotným poistením. Pri tom myslíme najmä na poistenie bytov, domov či automobilov. Menej sa však zamýšľame nad poškodením nášho majetku na záhradách, v ktorých trávime víkendy či dokonca celé týždne počas leta.

Najčastejšie škody na záhradách

Pritom sú to práve živly, ktoré najčastejšie ničia majetok na našich záhradách. Víchrica v záhrade môže občanom poškodiť plot, altánok, prístrešok, murovaný záhradný kozub. Je možné poistiť si ich v rámci vedľajších stavieb, resp. vecí na pozemku, ako napríklad záhradný nábytok či slnečník,“ hovoríPavol Ondruška, vedúci odboru likvidácie poisťovne PREMIUM IC. Pri poistení záhrad treba myslieť aj na výluky, ktoré má väčšina poisťovní veľmi podobné. Poistenie sa štandardne nevzťahuje na škody spôsobené živlom na vodstve, pôde, poliach, pozemkoch, lesoch, porastoch, plodinách a rastlinách,“dodáva P. Ondruška.

Môže za to sused

Niekedy ujmu na našom majetku na záhrade zapríčiní sused svojím konaním. Napríklad zle uzatvorí prívod vody po polievaní svojich rastlín a za noc nám táto nedbalosť vytopí záhradný domček. Môže vzniknúť aj opačná situácia, keď nechcenú škodu na záhrade suseda spôsobíme my. Z akej poistky sa táto škoda refunduje?
Ak spôsobíme škodu na majetku susedovi, je možné riešiť ju v rámci poistenia zodpovednosti za škodu. Rozlišujeme škody spôsobené užívaním domácnosti, škody spôsobené členmi domácnosti a zodpovednosť za škody vzniknuté z vlastníctva poistenej stavby. V prípade, že škodu spôsobí sused vám, je možné uplatniť si ju v rámci vlastnej majetkovej zmluvy, ak je v nej vzniknutá škoda poistením krytá. Poisťovňa si po vyrovnaní majetkovej škody následne uplatní nárok na náhradu škody voči tomu, kto za ňu zodpovedá, v tomto prípade voči susedovi,“vysvetľuje odborník na neživotné poistenie zPREMIUM IC.

Môžem vinníka „prinútiť“ nahradiť mi škodu spôsobenú na mojej záhrade?

Stať sa môže všeličo a škodu na majetku záhrady nemusí vždy spôsobiť len živel, ale aj spomínaný sused. Vtedy je síce namieste obrátiť sa na neho so žiadosťou o náhradu vzniknutej škody, ale jej vymáhanie nemusí byť vždy jednoduché. V prvom rade odporúčame, aby každý v rámci svojich možností chránil svoj majetok vlastným majetkovým poistením. Tým si zvyšuje pravdepodobnosť, že ak nastane škoda, za ktorú zodpovedá druhý, bude táto uhradená a právo na náhradu škody voči tomu, kto za ňu zodpovedá, zabezpečí jeho poisťovňa,“ odporúča Pavol Ondruška.Ak vinník nemá poistenie zodpovednosti a škodu neuhradí z vlastných prostriedkov, je možné sa náhrady škody domáhať v občianskoprávnom konaní,“uzatvára odborník z PREMIUM IC.


Ako na poistenie majetku na záhrade?

Z uvedeného vyplýva, že vždy je dobré obrátiť sa na nezávislého poistného agenta a spresniť s ním, čo všetko chceme mať v záhrade poistené. Hnuteľné a nehnuteľné predmety (zabudovaný kozub, altánok, slnečník…) v záhrade väčšinou spadajú do doplnkových pripoistení a odborník ich vie správne zaradiť, určiť limity a prípadne aj upozorniť, čo sa poistiť nedá a je vylúčené z krytia.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články