spot_img

Prečo sa oplatí investovať do eko obalov a aké majú výhody?

Primárnym účelom všetkých potravinových obalov je uchovávať a chrániť jedlo. Nesmieme však zabúdať ani na ich šetrnosť k životnému prostrediu. Na trhu stále nájdeme plastové obaly z polyetylénu, ktorý zapĺňa skládky. Buďte inovatívni! Ukážte svojim zákazníkom, že vám  záleží na životnom prostredí a vymeňte svoje gastro vybavenie  za kúsky, ktoré spĺňajú ekologické normy.

Prečo eko obaly?

Väčšina plastov vzniká rafináciou ropy a po čase sa z nich môžu uvoľňovať toxické látky, ktoré narúšajú hormonálny systém. Ak chcete efektívne bojovať proti týmto problémom, použite alternatívu: eko obaly.  Sú prospešné, bezpečné a zdravé pre spotrebiteľa počas celého životného cyklu, pretože ich povaha je netoxická. Eko obal musí byť vyrobený z ekologických materiálov, biologicky odbúrateľný a musí sa dať znovu použiť alebo recyklovať. Dobrým príkladom je napríklad drevený riad. Niektoré obaly, ako napríklad z bagassy, sú navyše biologicky rozložiteľné do niekoľkých týždňov, a dokonca aj kompostovateľné.

Znižujú uhlíkovú stopu

Primárna výhoda ekologických obalov spočíva v ochrane životného prostredia. Životný cyklus (nielen) obalového produktu prechádza rôznymi fázami, od ťažby surovín, cez výrobu, prepravu, používanie až po koniec životného cyklu. Každá fáza uvoľňuje do životného prostredia určité množstvo uhlíka. Ekologické obaly sú vyrobené z biologicky rozložiteľných či ​​recyklovaných materiálov. Tieto uvoľňujú počas výroby menej uhlíkových emisií a tiež znižujú spotrebu ťažkých energetických zdrojov. Ak chcete, aby bolo vaše gastro podnikanie uhlíkovo neutrálne, ekologické obaly z prírodných materiálov, ako je bambus, papier alebo kartón s certifikátom FSC, sú tou správnou cestou.

Nahrádzajú plasty

Väčšina tradičných obalov je z plastového materiálu na jedno použitie. Rokmi sme boli zvyknutí, že plasty, polystyrén a iné biologicky nerozložiteľné materiály sú určené na jedno použitie. Dnes už však vieme, ako negatívne ovplyvňujú životné prostredie a spôsobujú environmentálne problémy, ako je upchávanie odtokov, globálne otepľovanie, znečisťovanie vodných plôch a oceánov… Takmer všetky obalové materiály sa po rozbalení vyhodia. Rozklad plastu trvá stovky až tisíce rokov, počas ktorých sa do ovzdušia uvoľňujú škodlivé látky. Používanie ekologických obalov vám umožní efektívne znížiť množstvo plastov, ktoré sa v gastro biznise nachádza.

Ľahko sa recyklujú

Súčasťou toho, čo robí obaly ekologickými, je aj možnosť ich recyklácie. Recyklácia je v dnešnej dobe pomerne jednoduchá, za predpokladu, že odpad správne vytriedite podľa jednotlivých druhov materiálov. Stačí sledovať značky na obaloch. Ak je materiál dostatočne kvalitný, môže sa opätovne použiť. Buď na to, na čo slúži – balenie jedla, alebo ho môžete zužitkovať vo voľnom čase, napríklad v umeleckej tvorbe. Recyklácia zabezpečí, že použitý obal neskončí na smetisku, ale stane sa vstupnou surovinou pre výrobu iného produktu.

Zlepšujú imidž vašej značky

Trendy týkajúce sa udržateľných produktov sú na vzostupe. Spoločnosť, ktorá je zodpovedná voči životnému prostrediu si ľahšie získa sympatie zákazníkov, ktorí si voči nej vybudujú dôveru. Udržateľnosť je základom úspechu a je čoraz dôležitejšia pre akýkoľvek etablovaný alebo začínajúci podnik. Nie je tomu inak ani v gastro priemysle. Prechodom na ekologické obaly vyjadríte, že vám záleží na životnom prostredí a plníte si svoju firemnú zodpovednosť.

Zvýšia predaj a zákaznícku základňu

Medzi atribútmi, ktoré zákazníci berú do úvahy pri nákupe produktu, je udržateľnosť. Kroky, ktoré vaša značka podniká na zníženie škôd na životnom prostredí, by ste preto mali brať s veľkým rešpektom. Dopyt po obaloch šetrných k životnému prostrediu neustále rastie. Vďaka ich používaniu urobíte vašu spoločnosť príťažlivou pre viac kupujúcich, aj z radov ekologicky založených spotrebiteľov. Máte takto šancu prilákať viac klientov a rozšíriť si svoju zákaznícku základňu. Je to príležitosť vašej značky posunúť sa vpred a presadiť sa ako ekologicky uvedomelá organizácia. Ekologické obaly sa stanú súčasťou vášho posolstva.

Sú bez toxínov a alergénov

Mnoho spotrebiteľov sa zaujíma o povahu obalového materiálu aj kvôli vplyvu na ich zdravie.  Tradičné obaly sa vyrábajú zo syntetických, chemických materiálov a z petrochemických zdrojov, ako je napríklad ropa. Jej rafinácia, extrakcia, použitie, distribúcia aj likvidácia je extrémne škodlivá pre životné prostredie a zdravie človeka. Na druhej strane, ekologické obaly tieto negatívne vlastnosti, počas svojej životnosti a degradácie, nemajú. Používaním eko obalov bez alergénov a toxínov umožníte svojim zákazníkom viesť zdravší život.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články