spot_img

Vypadla vám energia? Riešenie má názov elektrocentrála

Výpadky dodávok elektriny sa môžu vyskytnúť aj na miestach s modernou rozvodnou sieťou, ktorá prešla rekonštrukciou. Oboznámime vás s najčastejšími príčinami výpadkov dodávok elektriny a poradíme, kde a prečo zabezpečuje ochranu pred nimi elektrocentrála.

Zastaraná sieť, preťaženie i atmosférické javy

To všetko môžu byť príčiny výpadkov dodávok elektrickej energie. Preťaženie siete spôsobuje príliš veľký odber energie, ktorý aktivuje ochranné prvky. Tie prerušia tok elektriny na ceste k vám, niekde medzi elektrárňou a vašou el. prípojkou – zabránia tak poškodeniu vodičov a ďalších prvkov v sieti vplyvom nadprúdu. Takéto preťaženie sa môže vyskytnúť v zastaranej i modernizovanej rozvodnej sieti.

V zastaranej sieti sa navyše môžete stretnúť s výpadkami spôsobenými poruchami zariadení. Môže sa napr. stať, že poistka alebo istič nevypne včas a nadprúd alebo skrat poškodí vodiče, prípojné svorky, transformátory a pod. Výpadok potom môže trvať desiatky hodín, kým pracovníci poškodený prvok vymenia.

Najčastejšie výpadky, s ktorými sa stretávame, sú však spôsobené búrkami. Pri údere blesku do vzdušného vedenia sa doň vybije veľké množstvo energie. Aj v tomto prípade teda zareagujú ochranné prvky, ktoré chránia nielen samotnú sieť, ale čiastočne aj vaše spotrebiče k nej pripojené.

Elektrocentrála môže byť nenahraditeľná

S občasnými krátkymi výpadkami elektriny sa v domácnostiach dokážeme zmieriť. Existujú však aj oblasti, v ktorých môže nepretržitá dodávka prúdu zabrániť ekonomickým škodám i škodám na životoch. Nemocnice spomínať nemusíme, týka sa to však napr. aj chemického, potravinárskeho či výrobného priemyslu (prestoje vo výrobe môžu stáť milióny eur), chladených skladov alebo datacentier (dáta sú niekedy dôležitejšie než hmotné statky).

V týchto objektoch má preto pevné miesto stacionárna elektrocentrála, s ktorou počítajú projektanti už pri návrhu elektroinštalácie. Tieto elektrocentrály majú zabezpečený trvalý prívod čerstvého vzduchu aj odvod spalín, systémy automatického spúšťania pri výpadku dodávok zo siete, a tiež systémy pre automatickú diagnostiku, ktoré ich raz za čas preskúšajú naštartovaním.

Kúpa alebo prenájom elektrocentrály?

Ak vás trápia výpadky elektriny, elektrocentrála je vo väčšine prípadov ideálnym náhradným zdrojom. Pri jej výbere máte v podstate dve možnosti. Prvou je inštalácia stacionárnej elektrocentrály tak, ako je uvedené vyššie, počítajte však s pomerne vysokými vstupnými nákladmi. Druhou možnosťou je prenájom elektrocentrály, ktorý môžete riešiť buď krátkodobo (ak máte nahlásené prerušenie dodávky elektriny) alebo dlhodobo v prípade, že máte s rozvodnou sieťou problémy pravidelne.

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články