spot_img

Ešte stále neviete čo je dlhopis?

Slová “zdražovanie” a “inflácia” už počujeme doslova na každom rohu. Všímame si ich počas nákupov v supermarkete a lámeme si hlavu nad tým, či sa ceny tovarov a služieb ešte niekedy ustália. Rastúce ceny totiž nie sú jediným problémom. Ruka v ruke s ním ide znehodnocovanie našich úspor, ktoré na sporiacich účtoch v banke nečaká nič dobré.

Hovorí sa, že akcia vyvoláva reakciu a presne tú spôsobila aj vzrastajúca hodnota inflácie. Viacerí z nás sa totiž pod vplyvom negatívnych vyhliadok začali zaujímať aj o témy, ktorým by sa za iných okolností zrejme nikdy nevenovali. V spojitosti s infláciou sa totiž omnoho častejšie začalo skloňovať aj slovo “investovanie”. Ide o tému, ktorá poskytuje široké možnosti nielen pre tých skúsených, ale aj pre ľudí, ktorí svoje doterajšie úspory nechávali napospas bankovým produktom. Ak nemáte dostatok skúseností a považujete sa za konzervatívneho investora, zaujímať by vás mali najmä dlhopisy.

Čo je dlhopis?

Dlhopis je považovaný za jednoduchší investičný nástroj určený najmä pre konzervatívne typy investorov. Podstata dlhopisu spočíva v tom, že jeho cena v čase nekolíše, a tak si investor dokáže vopred vypočítať, koľko z takejto investície zarobí a aký výnos ho čaká.  Výnos z investovania do dlhopisov je spravidla menší než napríklad výnosinvestície do nehnuteľností, no jednou z výhod je práve ich zrozumiteľnosť. Začínajúcim investorom tak ponúkajú možnosť zorientovať sa v rámci investičného trhu a dávajú im priestor učiť sa, do čoho investovať aj v budúcnosti.

Na akom princípe dlhopis funguje?

Dlhopis je postavený na princípe pôžičky, ktorú vy ako investor poskytujete tomu, koho dlhopis si kupujete. V prípade dlhopisu pritom platí, že sa vydáva na vopred stanovený čas a za vopred stanovený úrok, vďaka čomu investor vie, koľko na tomto odrieknutí si vlastných finančných prostriedkov zarobí. Emitentmi dlhopisov sú pritom najmä spoločnosti, ktoré tak vďaka finančným prostriedkom investorov, tzv. istine, získavajú kapitál na financovanie svojich projektov. Na ich financovaní sa pritom určitým dielom spravidla podieľa aj banka. Spolufinancovanie v spolupráci s bankou v kombinácii s verejne dostupnými informáciami o konkrétnych spoločnostiach dávajú potenciálnym investorom priestor získať reálny obraz o rizikovosti ich investície a vytvárajú tak možnosti kam investovať peniaze aj pre konzervatívnejších investorov.

Fixný výnos bez rizika

Ak s investovaním začínate, práve dlhopisy môžu byť riešením, ktoré vás na úvod doslova uchváti. Výnos, aký dnešné dlhopisy sľubujú, je totiž naozaj zaujímavý. Pri správnom nastavení výšky vstupnej investície má tak ich fixný výnos šancu dorovnať očakávanú hodnotu tohtoročnej inflácie a poskytnúť vám tak v dnešných turbulentných časoch silnú finančnú istotu.  

Get in Touch

spot_img

Další články autora

spot_img

Reklama

spot_img

Nejnovější články